OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
UWAGA - EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI
Maturzyści, którzy zdają egzamin z informatyki proszeni są o przybycie do szkoły w dniu 18 maja na godzinę 9:00 do sali przydzielonej na ten egzamin (tj. sali 144 lub 221).
W ciągu jednej godziny zdający sprawdza poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu.
Zdający, administrator i członek zespołu nadzorującego zobowiązani są przyjść w maseczce. Proszę również o założenie rękawiczek jednorazowych.
 
"Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP nr 1 w Bełchatowie"
Zapraszamy uczniów oraz uczennice uczęszczające do III i IV klasy Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie i uczące się na kierunkach technik: elektronik, elektryk, informatyk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pojazdów samochodowych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, ramach którego zaplanowane zostały:
- specjalistyczne szkolenia IPC - zaawansowane metody lutowania i naprawy pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, które potwierdzone będą międzynarodowym certyfikatem ukończenia,
- kursy zawodowe SEP - zakończone egzaminem SEP,
oraz
- staże zawodowe ze stypendium w wysokości 1 800zł (brutto) dla każdego ucznia.
 
 
EGZAMINY POPRAWKOWE
EGZAMINY POPRAWKOWE - sierpień 2021
 
Szczepienia
Czego nie wiesz o szczepionkach (nie tylko) przeciw koronawirusowi?
 
Życzenia
Wszystkim Maturzystom życzymy wiary we własne siły, powodzenia oraz osiągnięcia wyników, które spełnią Wasze oczekiwania i otworzą drzwi do pięknej przyszłości.
Dyrekcja, Wychowawcy, Nauczyciele oraz Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
 
Image 
 
Harmonogram egzaminów maturalnych
 
UWAGA MATURZYŚCI!
 
 
Oferta edukacyjna
Image
 
 
 
 
Zakończenie roku klas maturalnych
Klasy maturalne spotykają się z wychowawcami 30 kwietnia według następującego porządku:
Klasa III p/w LO – sala 60 godz. 8:30
Klasa IVI TE – sala 148 godz. 9:00
Klasa IVB TE – sala 146 godz. 9:30
Klasa IVDCM TE – sala 60 godz. 10:00
Klasa IVE/S TE – sala 148 godz. 10:30
 
Dzień Otwarty Młodzieżowego Centrum Kariery OHP
Image
 
Image
 

 

 

 

Czytaj całość
 
UWAGA ABSOLWENCI!
UWAGA ABSOLWENCI, KTÓRZY PRZYSTĘPOWALI DO MATURY W LATACH 2016 – 2020!
Absolwent, który przystępował do egzaminów maturalnych w latach 2016 – 2020, ale nie otrzymał świadectwa dojrzałości, ponieważ:
• nie zdał obowiązkowego w części ustnej lub
• nie przystąpił do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
musi wypełnić formularz (załącznik 31) i złożyć go do dyrektora właściwej OKE do 31 maja 2021 roku. Jest to wniosek o wydanie w 2021 roku świadectwa dojrzałości.
Formularz dostępny jest na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/   
w dokumencie: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.
 
Nekrolog
Image
 
 
Życzenia Wielkanocne
Image
 
KOMUNIKAT
31 marca 2021 roku przekazane będą do szkoły w formie elektronicznej wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2021. Informacji o wynikach egzaminu udzielali będą swoim uczniom wychowawcy klas od 1 kwietnia 2021 roku. Świadectwa kwalifikacyjne oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane wychowawcom po 8 kwietnia 2021 roku. Absolwenci odbierają dokumenty w sekretariacie szkoły. Zdający, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminu mają możliwość złożenia deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2021 do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Deklaracje będą przyjmowane w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 8 do 12 u kierownika zajęć praktycznych w pokoju nr 29.
 
Nekrolog
Image
 
 
Kosmiczna wiedza II
Image 
 
Powiat Bełchatowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP nr 1 w Bełchatowie”.
W związku powyższym ZAPRASZAMY uczniów oraz uczennice uczęszczające do III i IV klasy Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie i uczące się na kierunkach technik: elektronik, elektryk, informatyk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pojazdów samochodowych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, ramach którego  zaplanowane zostały:
• specjalistyczne szkolenia  IPC - zaawansowane metody lutowania i naprawy pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, które potwierdzone będą międzynarodowym certyfikatem ukończenia,  
• kursy zawodowe SEP - zakończone egzaminem SEP,
oraz
• staże zawodowe ze stypendium w wysokości 1 800 zł (brutto) dla każdego ucznia.
Czytaj całość
 
Konkurs
W dniu 11.03.2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie odbył się III Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska Piastów”. Honorowy patronat nad konkursem objęła Starosta Powiatu Bełchatowskiego.
Do zmagań konkursowych przystąpiło 21 uczniów reprezentujących 7 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bełchatowskiego. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę historyczną dotyczącą panowania w Polsce dynastii Piastów.
Czytaj całość
 
Zebrania z rodzicami 18 III - ONLINE
18 marca (czwartek) o godzinie 17:00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas I –II LO, I –III TE, I –III BS I St  oraz zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych LO i TE –powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną.
Wychowawcy przeprowadzą spotkania w sposób zdalny na wybranej platformie (np. Google Meet). Informacje o sposobie organizacji takiego zebrania wychowawcy klas przekażą rodzicom w wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny. Kontakt z nauczycielami uczącymi w danej klasie możliwy jest przez dziennik elektroniczny.
 
Bądź najlepszy - zostań mistrzem!
IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o BHP i Prawie Pracy
„Bądź najlepszy – zostań mistrzem!”
11 marca 2021 - rozstrzygnięty!!!

Tematem konkursu była szeroko rozumiana tematyka prawa pracy i BHP. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych w powiecie bełchatowskim. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie oraz Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Patronat objęło także Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, które wraz z PIP – Okręgowym Inspektoratem Pracy ufundowało nagrody dla zwycięzców. Nagrody wręczała Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Agnieszka Wasilewska oraz Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy – OIP w Łodzi Pani Lidia Marciniak.
Czytaj całość
 
Komunikat
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie ma zaszczyt zaprosić Opiekunów i uczniów na uroczystość wręczenia dyplomów i nagród z III Powiatowego Konkursu Multimedialnego dla klas pierwszych „Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?”, które odbędzie się 11 marca 2021 r. w ZSP nr 1 w Bełchatowie o godzinie 12.30, w sali nr 11.
Organizatorzy: Z. Sykuła, A. Chudzik i M. Warzyńska.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 1671

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”