Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2275437
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Czwartek, 2024-07-25

Imieniny: jakuba, Krzysztofa

Rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do zgłaszania swoich kandydatur w rekrutacji do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka, która stanie się organem eksperckim dla Rzecznika Praw Dziecka. Nabór trwa do 15 czerwca 2024. Zgłoszenia przez dziennik elektroniczny przyjmuje opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Iwona Krawczyk.

Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana do życia po raz pierwszy w historii istnienia urzędu Rzecznika Praw Dziecka, czyli od 2000 r.

 

Przed Radą będzie wiele wyzwań. W szczególności: inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci i Młodzieży, upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, w tym o zadaniach i uprawnieniach Rzeczniczki Praw Dziecka. 

 

Rada ma składać się z dziesięciu ekspertów lub ekspertek powoływanych spośród dzieci i młodzieży. Ekspertem bądź ekspertką może być osoba, która ukończyła 7 lat i nie ukończyła 18 lat na dzień zakończenia naboru i wykazuje się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do posiadanego wieku i stopnia dojrzałości.

 

Chętni powinni przesłać do Biura RPD w formie elektronicznej bądź pisemne zgłoszenie swojej kandydatury ze wskazaniem zasięgu swojej działalności, jej pionierskości oraz efektywności. Zgodę na kandydowanie i udział w pracach Rady musi wyrazić rodzic bądź opiekun prawny dziecka.

 

Poniżej link do szczegółowych informacji na ten temat oraz formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie internetowej RPD:

 

https://brpd.gov.pl/2024/06/04/rusza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy-przy-rzeczniczce-praw-dziecka/

 

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kontakt

ul. Czapliniecka 96
97 - 400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska

 

Telefon: 446323156

email: sekretariat@zsp1belchatow.pl