Statystyki

 • Odwiedziło nas: 544061
 • Do końca roku: 23 dni
 • Do wakacji: 197 dni

Kalendarium

Czwartek, 2022-12-08

Imieniny: Delfiny, Marii

Technikum Energetyczne

Technik budownictwa

Technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych;
 •  organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 •  organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 

Technik elektronik


Technik elektronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
 • użytkowania urządzeń elektronicznych;
 • naprawy urządzeń elektronicznych.

 

Technik elektryk

Technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Technik informatyk

Technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 

Technik mechanik

Technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji.

 

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, wykonywania napraw pojazdów samochodowych, kontrolowania jakości wykonanych napraw, prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

   • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
   • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
   • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
   • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
   • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
   • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Technik spawalnictwa to zawód związany ze spajaniem elementów konstrukcyjnych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami w dziedzinie doboru metod i technologii spajania elementów w zależności od rodzajów materiałów i konstrukcji oraz prowadzenie procesów spawania.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 • dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 • prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • zakładach przemysłowych w działach przygotowania produkcji w zakresie normowania prac spawalniczych, w działach utrzymania ruchu dla przeprowadzenia napraw i regeneracji części maszyn,
 • w biurach projektowych i zakładowych,
 • w placówkach naukowo – badawczych.

Kontakt

ul. Czapliniecka 96
97 - 400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska

 

Telefon: 446323156

email: sekretariat@zsp1belchatow.pl