Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2085894
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 26 dni

Kalendarium

Niedziela, 2024-05-26

Imieniny: Eweliny, Jana

Europejskie kwalifikacje normą XXI w.

„Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego”
 
W ZSP nr 3, ZSP Nr 4 w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do ostatniej edycji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Jeśli jesteś uczniem technikum budownictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie albo uczniem technikum żywienia i usług gastronomicznych lub technikum hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, czy też uczniem technikum pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie zgłoś chęć udziału w projekcie.
W ramach projektu oferujemy 21-dniowe zagraniczne staże zawodowe związane z kierunkiem kształcenia w Internationaler Bund w Frankfurcie nad Odrą. Ponadto uczestnik projektu przed wyjazdem zostanie przeszkolony w zakresie branżowego języka niemieckiego, doradztwa zawodowego oraz odbędzie szkolenie kulturowo-pedagogiczne.
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie klas II-III z kierunków kształcenia odpowiadającym stażom zawodowym na których ogłoszono nabór. Dodatkowym kryterium będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia roku szkolnego, średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz języka niemieckiego. Średnie dotyczą semestru poprzedzającego udział w projekcie.
 
TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW: 04-15.12.2017 r.
 
Szkolenia przed wyjazdem odbywać się będą w styczniu i lutym 2018 r. od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych oraz/lub w soboty. Organizator nie wyklucza szkoleń również w okresie ferii zimowych.
 
Termin wyjazdu na staż zagraniczny: 04-24 marzec 2018 r.

Formularz rekrutacyjny do pobrania:

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu oraz w sekretariacie szkoły.

Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w projekcie należy kierować do biura projektu (tel. 44 733 66 07) oraz osób do kontaktu w poszczególnych szkołach:
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - p. Anna Moreń,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  w Bełchatowie – p. Beata Duralska,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – p. Anna Nowicka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Kontakt

ul. Czapliniecka 96
97 - 400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska

 

Telefon: 446323156

email: sekretariat@zsp1belchatow.pl