Statystyki

 • Odwiedziło nas: 2275411
 • Do końca roku: 159 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Czwartek, 2024-07-25

Imieniny: jakuba, Krzysztofa

Nowoczesna szkoła zawodowa

Uroczyste podsumowanie projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie”
18 czerwca w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na uroczystość przybyli i głos zabrali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na czele z Wicestarostą Powiatu, panem Grzegorzem Gryczką oraz Przewodniczącym Rady Powiatu, panem Szczepanem Chrzęstem.
Podsumowania realizacji wszystkich projektów prowadzonych przez Powiat Bełchatowski dokonała pani Anna Sady, przedstwicielka Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół bełchatowskich, przedstawiciele firm realizujących szkolenia, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie oraz Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego.
Ważnym elementem spotkania podsumowującego było wręczenie przez Wicestarostę oraz Dyrektora ZSP nr 3 certyfikatów potwierdzających uzskane kwalifikacje. Odebrało je 12 uczestników ostatniej edycji  kursu spawania.
Wszystkim 108 uczestnikom kursów gratulujemy zdobytych kwalifikacji. Mamy nadzieję, że pozyskana na zajęciach wiedza i umiejętności okażą się cenne i ułatwią  znalezienie pracy.
 
Uroczyste podsumowanie realizacji projektu unijnego
18 czerwca 2015 r. o godzinie 9:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie odbędzie się uroczyste podsumowanie realizacji projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatwie”.
Na uroczystość zapraszamy wszystkich uczniów, którzy brali udział w kursach z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E”, kursie dla kierowców operatorów wózków jezdniowych oraz kursie z zakrtesu spawania blach i rur metodą MAG 135.
 
Koniec kursów unijnych w Energetyku
W maju w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 kończy się III edycja kursu z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135 w ramach projektu unijnego "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego). Ogólna wartość projektu wyniosła 216610,20 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 184118,67 zł, zaś z budżetu Powiatu Bełchatowskiego – 32491,53 zł.
Realizacja całego projekt zakończy się w czerwcu bieżącego roku. Dzięki niemu aż 108 pełnoletnich uczniów Technikum Energetycznego i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej miało szansę na udział w kursie z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E", kursie dla kierowców operatorów wózków jezdniowych oraz kursie z zakrtesu spawania blach i rur metodą MAG 135.
Kursy składały się z zajęć teoretycznych i praktycznych i kończyły się egzaminem. Sporą grupę uczestników wszystkich trzech edycji stanowili uczniowie klas kończących ZSP nr 3, dla których była to ostatnia szansa na udział w proponowanych przez szkołę zajęciach. Uczniowie otrzymali zaświadczenie o zdobytych uprawnieniach w języku polskim i angielskim.
Każda z edycji cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży naszej szkoły, a uzyskane  dodatkowe uprawnienia na pewno okażą się dla uczniów szkół zawodowych niezwykle cenne i zwiększą ich szanse na rynku pracy.  
 
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPAWANIA
piątek (22 maja) na 5 godzinie lekcyjnej w sali nr 125 odbędzie się spotkanie podsumowujące dla uczestników III edycji kursu z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135.
Obecność obowiązkowa!
 
PROJEKT DNIA!
Miło nam poinformować, że projekt "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie" został wybrany PROJEKTEM DNIA przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Mamy nadzieję, że III edycja tego projektu spotka się z podobnym uznaniem.
Informacje na temat PROJEKTU DNIA dostępne są na stronie internetowej Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego pod adresem: http://www.pokl.lodzkie.pl.
 
Spotkanie organizacyjne dla uczestników kursu spawania!!!
W środę 25 marca 2015 r. o godz. 9:45 (3 godzina lekcyjna) w sali nr 11 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników zakwalifikowanych na kurs z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135.
Uczniowie, którzy nie będą mogli pojawić się na spotkaniu proszeni są o niezwłoczny kontakt z p. Eweliną Bogacką (sala 125) w czwartek lub piątek.
 
Wyniki rekrutacji na kurs spawania
Zakończyła się rekrutacja do III edycji kursu z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135 w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poniżej publikujemy listę uczniów przyjętych na kurs spawania oraz listę rezerwową.
W najbliższym czasie uczestnicy kursu poinformowani zostaną o planowanym spotkaniu organizacyjnym.
Lista uczniów przyjętych na kurs spawania.
Lista rezerwowa.
 
UWAGA!
Przedłużamy rekrutację do III edycji kursu spawania!!!
W związku z zainteresowaniem kursem spawania przedłużona zostaje rekrutacja. Poprawnie wypełnione formularze należy składać do p. Eweliny Bogackiej (sala 125) do 20 marca do godz. 14:00.
 
Dodatkowe kursy

 
 
UWAGA!
W środę (4 marca) na 3 godzinie lekcyjnej w czytelni odbędzie się spotkanie podsumowujące dla uczestników II edycji kursu z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
 
REKRUTACJA DO OSTATNIEJ EDYCJI KURSÓW Z ZAKRESU SPAWANIA BLACH I RUR METODĄ MAG 135
Od 23 lutego do 11 marca 2015 r. trwać będzie nabór do III edycji kursu z zakresu spawania. Od 23 do 27 lutego asystent do spraw rekrutacji spotka się z pełnoletnimi uczniami Technikum Energetycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, przekaże formularze zgłoszeniowe i poinformuje o zasadach rekrutacji.
Uczestnikami projektu mogą być:
 • osoby pełnoletnie (w dniu składania formularza zgłoszeniowego);
 • uczniowie lub uczennice ZSP nr 3 w Bełchatowie;
 • osoby, które złożą do 11 marca 2015 r. poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 
Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
 • wysokość dochodu w przeliczeniu na 1 członka rodziny (w pierwszej kolejności brani będą pod uwagę uczniowie/uczennice z najniższym dochodem); należy przedstawić  zaświadczenie o dochodzie brutto za luty!!
 • miejsce zamieszkania (w pierwszej kolejności brani będą pod uwagę uczniowie/uczennice zamieszkujący na wsi);
 • średnia ocen (powyżej 4,0) z semestru poprzedzającego udział w projekcie.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są u asystenta do spraw rekrutacji i promocji w sali 125, oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce "Projekty unijne".
Wszelkie pytania dotyczące projektu i sposobu wypełnienia formularza proszę kierować do asystenta do spraw rekrutacji i promocji (p. Ewelina Bogacka) – sala 125 (na przerwach).
Poprawnie i czytelnie wypełniony formularz należy złożyć do 11 marca 2015 r. (sala 125).
 
 
WYNIKI REKRUTACJI NA KURS SPAWANIA BLACH I RUR METODĄ MAG 135 (II edycja kursu)!!!

Zakończyła się rekrutacja do II edycji kursu z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135 w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej publikujemy listę uczniów przyjętych na kurs z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135 oraz listę rezerwową.
8 stycznia 2015 r. odbędzie się o godzinie 9.40 w sali nr 11 spotkanie dla uczestników kursu. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!
Informujemy również, że w marcu rozpocznie się rekrutacja do III edycji. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.
 
LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH NA KURS Z ZAKRESU SPAWANIA BLACH I RUR METODĄ MAG 135 (II EDYCJA)
 1. Kucner Marcin II t ZSZ
 2. Wiktorowski Marek III b/h ZSZ
 3. Śmietański Piotr III c/m TE
 4. Miszczyk Bartłomiej II t ZSZ
 5. Florczak Maciej III g/e TE
 6. Chudzik Sławomir III b/h ZSZ
 7. Stępień Bartłomiej III b TE
 8. Kroczyński Artur IV b TE
 9. Gajda Robert II b ZSZ
 10. Gajda Bartłomiej IV m TE
 11. Kacperczyk Mateusz III g/e TE
 12. Kroszczyński Rafał II b ZSZ
 
LISTA REZERWOWA NA KURS Z ZAKRESU SPAWANIA BLACH I RUR METODĄ MAG 135 (II EDYCJA)
 1. Capar Konrad IV d TE
 2. Zajdel Kamil III t ZSZ
 3. Ceglarek Adrian IV b TE
 4. Kochelski Damian III c/m TE
 5. Smolarek Robert III a/j ZSZ
 6. Brzeszczyński Adrian IV g TE
 7. Stanich Marcin II h ZSZ
 8. Żubert Marcin IV g TE
 9. Kuśmierek Patryk III b/h ZSZ
 10. Bednarek Mateusz III d TE
 11. Wolny Łukasz II t ZSZ
 12. Cieśliński Seweryn II h ZSZ
 13. Siewiera Łukasz III t ZSZ
 14. Robak Jakub III c/m TE
 15. Rabenda Kamil IV g TE
 16. Brożyna Jakub III b/h ZSZ
 17. Kałużny Konrad IV g TE
 18. Ławniczek Paweł IV d TE
 19. Paprocki Mikołaj II a/j ZSZ

Wizyta w zakładzie pracy.

W dniu 11 grudnia 2014 roku (czwartek) uczestnicy I edycji kursu z zakresu spawania rur i blach metodą MAG 135 wizytować będą zakład pracy ENERGOMONTAŻ (z siedzibą w Rogowcu). Celem wizyty będzie zapoznanie uczestników kursu z przykładowymi miejscami pracy.
Zbiórka uczestników przed budynkiem ZSP nr 3 w Bełchatowie o godz. 15.30. Transport uczestnikom zapewnia firma CRiS.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.
 
Rekrutacja do II edycji kursów z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135.
Od 1 do 16 grudnia 2014 r. trwa nabór do II edycji kursu z zakresu spawania. Na początku grudnia asystent do spraw rekrutacji spotka się z pełnoletnimi uczniami Technikum Energetycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, przekaże formularze zgłoszeniowe i poinformuje o zasadach rekrutacji.
Uczestnikami projektu mogą być:
 • osoby pełnoletnie (w dniu składania formularza zgłoszeniowego);
 • uczniowie lub uczennice ZSP nr 3 w Bełchatowie;
 • osoby, które złożą do 16 grudnia 2014 r. poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
 • wysokość dochodu w przeliczeniu na 1 członka rodziny (w pierwszej kolejności brani będą pod uwagę uczniowie/uczennice z najniższym dochodem); zaświadczenie o dochodzie za listopad!!
 • miejsce zamieszkania (w pierwszej kolejności brani będą pod uwagę uczniowie/uczennice zamieszkujący na wsi);
 • średnia ocen (powyżej 4,0) z semestru poprzedzającego udział w projekcie.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajdą się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są u asystenta do spraw rekrutacji i promocji w sali 125, oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce "Projekty unijne".
Wszelkie pytania dotyczące projektu i sposobu wypełnienia formularza proszę kierować do asystenta do spraw rekrutacji i promocji (p. Ewelina Bogacka) – sala 125 (na przerwach).
Poprawnie i czytelnie wypełniony formularz należy złożyć do 16 grudnia (sala 125).
Przy składaniu formularza należy mieć ze sobą dowód osobisty i umożliwić asystentowi do spraw rekrutacji i promocji wgląd do dowodu celem potwierdzenia danych zamieszczonych w formularzu.
 
I edycja kursów z zakresu spawania
Od początku października do końca grudnia 2014 r. trwać będzie I edycja kursu z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135. Kurs ten obejmuje 160 godzin zajęć praktycznych i 40 godzin teorii prowadzonych zgodnie z programem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W projekcie zaplanowano trzy edycje kursu spawania.
Od 1 do 16 grudnia trwać będzie nabór do II edycji kursu z zakresu spawania. Na początku grudnia asystent do spraw rekrutacji spotka się z pełnoletnimi uczniami Technikum Energetycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, przekaże formularze zgłoszeniowe i poinformuje o zasadach rekrutacji.
Po bliższe informacje wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do p. Eweliny Bogackiej (sala 125).
 
Ostatnia edycja kursów w "ENERGETYKU"
 Zakończenie III edycji kursów w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie"

Pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wzięli udział w ostatniej, III edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E" oraz kursu dla kierowców operatorów wózków jezdniowych. Oba kursy składały się z zajęć teoretycznych i praktycznych i zakończyły się egzaminem. Oprócz udziału w szkoleniach, kursanci wzięli udział w praktykach na terenie wyznaczonych zakładów pracy. 
III edycja dwóch ww. kursów realizowanych w ramach projektu unijnego "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" cieszyła się wśród uczniów "Energetyka" dużą popularnością.
Uzyskanie dodatkowych uprawnień jest dla uczniów szkół zawodowych niezwykle cenne i zwiększa ich szanse na rynku pracy, pozwala też lepiej przygotować się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 
Egzamin końcowy - SEP
Egzamin końcowy dla uczestników III edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”  odbędzie się w dniu 29.10.2014 r. (środa) w Ośrodku Kształcenia Zawodowego nr 17 w Bełchatowie (ul. Pabianicka 5A). Egzamin rozpocznie się o godz. 16.00.
Obecność obowiązkowa.
 
UWAGA!
W środę 29 października 2014 r. na 3 godzinie lekcyjnej w sali nr 11 odbędzie się spotkanie podsumowujące dla uczestników kursu:
 • z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”;
  • kierowców operatorów wózków jezdniowych;
  OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
 
Wizyta w zakładzie pracy
W dniu 23 października 2014 roku (czwartek) w godzinach 16.00 – 18.00 uczestnicy III edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV”E”  wizytować będą Przedsiębiorstwo „ELWOJ” Wojciechowscy Spółka Jawna (Bełchatów, ul. Mokra 7). Celem wizyty będzie zapoznanie uczestników kursu z przykładowymi miejscami pracy.
 
Harmonogram zajęć z doradcą zawodowym dla uczniów biorących udział w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lakalny rynek pracy".
SALA 43
01.10.2014 r. godz. 12.30 kl. III c/m
02.10.2014 r. godz. 13.30 kl. III a/j
03.10.2014 r. godz. 13.20 kl. IV d
06.10.2014 r. godz. 14.10 kl. IV i, IV b
godz.15.00 kl. III d, IV c/t, III b
07.10.2014 r. godz. 15.00 kl. III i
08.10.2014 r. godz. 12.30 kl. II b
09.10.2014 r. godz. 13.30 kl. IV m, III t
10.10.2014 r. godz. 13.30 kl. III b/h
 
UWAGA!!!
ZAKOŃCZYŁA SIĘ REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE!!
SPRAWDŹ, CZY ZOSTAŁEŚ PRZYJĘTY!!
Zakończyła się rekrutacja do kolejnej edycji projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poniżej publikujemy: W poniedziałek o godz. 8:50 w sali nr 11 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla wszystkich osób zakwalifikowanych na kursy zawodowe.
OBECNOŚĆ NA SPOTKANIU OBOWIĄZKOWA!!!
 
UWAGA!!!
Przypominamy wszystkim pełnoletnim uczniom Technikum Energetycznego i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej o trwającej do 19 września rekrutacji do projektu.
Jeśli jeszcze nie pobraliście formularzy zgłoszeniowych – zapraszamy do sali 125 (do p. E. Bogackiej). W tej edycji można wziąć udział w jednym z trzech kursów:
 • kurs dla kierowców operatorów wózków jezdniowych (III edycja),
 • kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” (III edycja),
 • kurs z zakresu spawania blach i rur metodą MAG 135 (I edycja).
  Szczególnie chętnie zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach uczniów z terenów wiejskich!

Wypełnionych formularze zgłoszeniowe można składać w nastepującyh godzinach w sali 125 (p. E. Bogacka):
poniedziałek: 10.40 – 15.00
środa: 8.00 – 9.40
czwartek: 8.00 – 14.05
piątek: 9.40 – 14.05
oraz w pokoju pedagoga szkolnego we wtorek i w środę.


 
 
UWAGA!!!
Od 3 września 2014 r. rozpocznie się w ZSP nr 3 rekrutacja do projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja prowadzona będzie do następujących kursów:
 • szkolenie dla kierowców operatorów wózków jezdniowych (III edycja),
 • szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” (III edycja),
 • szkolenie w zakresie spawania blach i rur metodą MAG 135 (I edycja).
Czytaj całość
 
KOMUNIKAT
Uczniowie, którzy ukończyli II edycję kursu z zakresu EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV „E” w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”, proszeni są o odebranie w ZSP nr 3 zaświadczeń o ukończeniu kursu i uprawnień SEP – pokój nr 33.
Po odbiór należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
KURSY W ENERGETYKU
Grupa uczniów Technikum Energetycznego i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięła udział w II edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E" oraz kursu dla kierowców operatorów wózków jezdniowych. Oba kursy składały się z zajęć teoretycznych i praktycznych i zakończyły się egzaminem. Sporą grupę uczestników II edycji stanowili uczniowie ostatnich klas ZSP nr 3, dla których była to ostatnia szansa na udział w proponowanych przez szkołę zajęciach.
II edycja projektu unijnego "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" cieszyła się wśród uczniów "Energetyka" równie dużą popularnością co pierwsza.
Po wakacjach ruszy kolejna edycja kursów. Oprócz dwóch ww. kursów, uczniowie będą mogli wziąć udział w szkoleniu w zakresie spawania stali, blach i rur metodą MAG 135.

Praktyki w zakładach pracy
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Energetycznego, którzy brali udział w kursach kwalifikacyjnych w ramach II edycji projektu unijnego "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" uczestniczyli w trwających 2 godziny zajęciach praktycznych w zakładach pracy. Uczestnicy kursu dla operatorów wózków jezdniowych ćwiczyli swoje umiejętności w firmie PERLIPOL w Bełchatowie, zaś uczniowie, którzy brali udział w kursie z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E" zajęcia praktyczne odbyli w firmie ELWOJ.
 
Wizyta w zakładzie pracy
W dniu 12 czerwca 2014 roku w godzinach 16.00 – 18.00 uczestnicy II edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV”E”  wizytować będą Przedsiębiorstwo „EL WOJ” Wojciechowscy Spółka Jawna (Bełchatów, ul. Mokra 7). Celem wizyty będzie zapoznanie uczestników kursu z przykładowymi miejscami pracy. 
Do udziału w wizycie zapraszamy uczestników I edycji kursu.
 
KOMUNIKAT
Uczniowie, którzy ukończyli kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV"E" w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy" (edycja I) proszeni są o odebranie w ZSP nr 3 zaświadczeń o ukończeniu kursu i uprawnień SEP – pokój nr 33. Po odbiór należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
KOMUNIKAT
Uczniowie, którzy ukończyli kurs kierowców operatorów wózków widłowych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy” (edycja I) proszeni są o odebranie w siedzibie firmy Ośrodek Szkolenie Kierowców „AUTO SZKOŁA HYŻY” zaświadczeń UDT.
 
Zakończenie I edycji kursów w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie".
Grupa 24 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie zakończyła swój udział w I edycji projektu unijnego "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie". Uczniowie Technikum Energetycznego i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej brali udział w kursie z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E" oraz kursie dla kierowców operatorów wózków jezdniowych. Wszyscy zdali egzamin potwierdzajacy kwalifikacje i uzyskali stosowne świadectwa ukończenia kursów.
Na początku maja wyłoniono też kolejną grupę uczniów ZSP nr 3, którzy rozpoczęli udział w II edycji kursów. Kolejne 24 osoby mają szansę uzyskać dodatkowe uprawnienia, uczestnicząc w wybranym przez siebie kursie zawodowym oraz spotkaniach z doradcą zawodowym w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery.
Każda z edycji cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży naszej szkoły. Chętnych do wzięcia udziału w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej nie brakuje.
 
Uwaga!!!
We wtorek 20 maja 2014 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Szkolenia Kierowców "Auto-Szkoła Hyży" ul. Lipowa 6e w Bełchatowie odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników II edycji kursu dla kierowców operatorów wózków jezdniowych z organizatorem kursu.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! 
 
Uwaga!!!
W poniedziałek 19 maja 2014 r. o godz. 16.00 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników II edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” z organizatorem kursu.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
 
Uwaga!!!
W czwartek 15 maja na 6 godzinie lekcyjnej w sali nr 11 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników II edycji kursów z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” oraz dla uczestników kursu kierowców operatorów wózków jezdniowych.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
 
Uwaga!!!
Zakończyła się rekrutacja do II edycji projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie".
Lista uczniów zakwalifikowanych do II edycji.
 
Uwaga!!!
Ulega zmianie termin egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” (SEP) z 8 maja 2014 roku na 9 maja 2014 roku o godzinie 16.00. Miejsce egzaminu nie ulega zmianie.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!


 
Badania dla uczestników kursu z zakresu obsługi wózków jezdniowych
Spotkanie z lekarzem medycyny pracy odbędzie się 14 kwietnia (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali 42.
Obecność obowiązkowa!
 
Uwaga uczniowie !!!
Od 8 kwietnia 2014 r. rozpocznie się w ZSP nr 3 rekrutacja do projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" (edycja II)  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj całość
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zad 1: Przeprowadzenie szkolenia dla 36 os. uprawnionych w zakresie kierowców operatorów wózków jezdniowych.
Zad 2: Przeprowadzenie szkolenia dla 36 os. uprawnionych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV E.
Zad 3: Przeprowadzenie szkolenia dla 36 os. uprawnionych w zakresie spawania stali, blach i rur metodą MAG 135 z realizacją projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 106372 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014.
 
Spotkanie organizacyjne dla uczestników kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E" !!!
28 marca 2014 r. (piątek) w Domu Rzemiosła w Bełchatowie, ul. Pabianicka 5A o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne. Przewidywany czas trwania ok. 1 godz.
 
Uwaga uczniowie zakwalifikowani na kurs zawodowy z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E" oraz kurs operatorów wózków jezdniowych!
Zajęcia z doradcą zawodowym odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu w sali 43.
 
W dniu 13.03.2014 r. na 3 godz. lekcyjnej w sali nr 11 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczniów, którzy zostali zakwalifikowani na kursy zawodowe dla kierowców operatorów wózków jezdniowych oraz z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”:
Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!
 
Zakończyła się rekrutacja do I edycji projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poniżej publikujemy listy uczniów przyjętych na kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” oraz kurs kierowców operatorów wózków jezdniowych.
W najbliższym czasie uczestnicy obu kursów poinformowani zostaną o planowanym spotkaniu organizacyjnym.
Informujemy również, że w marcu rozpocznie się rekrutacja do II edycji. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.
 
 
 

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP.

Informacja o zamówieniu publicznym
Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zad. 1: Przeprowadzenie szkolenia dla 36 os. uprawnionych w zakresie kierowców operatorów wózków jezdniowych.
Zad. 2: Przeprowadzenie szkolenia dla 36 os. uprawnionych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV E.
Zad. 3: Przeprowadzenie szkolenia dla 36 os. uprawnionych w zakresie spawania stali, blach i rur metodą MAG (135).
Wszystkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również na stronie: http://www.e-bip.pl/Start/46/PublicOrder/16862


 
W związku z wieloma pomyłkami i zapytaniami dotyczącymi wypełniania formularzy zgłoszeniowych do projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie",  informujemy, że w I edycji, do której prowadzony jest nabór rozpoczną się kursy:
Kurs kierowców operatorów wózków jezdniowych (w ramach kursu zrealizowanych zostanie  15 h zajęć praktycznych i 45 h teorii);
Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” (w ramach kursu zrealizowanych zostanie 12 h zajęć praktycznych i 48 h teorii). 
Jednocześnie informujemy, że nabór na kurs spawania blach i rur metodą MAG 135 rozpocznie się we wrześniu 2014 r.
Od 3 lutego 2014 r. rozpoczęła się w ZSP nr 3 rekrutacja do projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj całość
 

W Zespole Szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie rozpocznie się realizacja projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wcześniejsze edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, dlatego projekt będzie kontynuowany.
W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące kursy kwalifikacyjne:
a) Kurs spawania blach i rur metodą MAG 135,
b) Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”,
c) Kurs kierowców operatorów wózków jezdniowych.

Informacja o projekcie.

Informacje o kursach.

Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik 1 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik 2 - zgoda na udostępnienie wizerunku.

Załącznik 3 - informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Załącznik 4 - oświadczenie o dochodach.


Kontakt

ul. Czapliniecka 96
97 - 400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska

 

Telefon: 446323156

email: sekretariat@zsp1belchatow.pl