Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1979913
  • Do końca roku: 258 dni
  • Do wakacji: 65 dni

Kalendarium

Środa, 2024-04-17

Imieniny: Anicety, Klary

Zrealizowane

Kapitał Ludzki 


Uwaga uczniowie zakwalifikowani do III etapu szkolenia w zakresie kierowców operatorów wózków jezdniowych w ramach realizacji projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II-kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie" !!!
Informujemy, że zajęcia III etapu kursu z zakresu kierowców operatorów wózków jezdniowych realizowane w ramach projektu pt. "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II-kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie" rozpoczną się 6 kwietnia 2013 r. o godz. 8.00.
Miejsce odbywania się zajęć (również badań lekarskich):
Bełchatów, ul Przemysłowa 12.
Szczegółowy harmonogram zajęć w załączeniu.

Informujemy, że pierwsze zajęcia III etapu kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E" realizowane w ramach projektu pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” rozpoczną się 18 marca 2013 r. zgodnie z harmonogramem zajęć podanym wcześniej. Zajęcia z 14-16/03/2013 r. zostaną odpracowane w późniejszym terminie. Miejsce odbywania się zajęć nie ulega zmianie (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, 0środek Kształcenia nr 17 w Bełchatowie, pl. Wolności 13, 97-400 Bełchatów).
Harmonogram szkolenia.


Informujemy, że zajęcia III etapu kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” realizowane w ramach projektu pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” rozpoczną się około 11 marca (harmonogram zajęć).

Prosimy wszystkich uczestników I etapu kursu z zakresu spawania blach i rur metodą MAG (135) realizowanego w ramach projektu pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” o zgłaszanie się od dnia 18.02.2013 r. (w godz. 7.30 – 14.30) do Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie po odbiór zdobytych kwalifikacji oraz certyfikatów udziału w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych na kursy kwalifikacyjne w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II- kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP3 w Bełchatowie".

Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego w ZSP nr 3.

Uczniowie TE oraz ZSZ, którzy w ostatnim naborze złożyli formularze zgłoszeń do kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” proszeni są o dostarczenie prawidłowych dokumentów do dnia 15.01.2013 r.

Uczniowie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Energetycznego w Bełchatowie chcący wziąć udział projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą przystąpić do ostatniego naboru.

Zakończono rekrutację do projektu Starostwa Powiatowego „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” dla klas II Technikum Energetycznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kursy kwalifikacyjne w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II- kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP3 w Bełchatowie".

Uczniowie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bełchatowie chcący wziąć udział projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą przystąpić do trzeciego naboru.

Harmonogram zajęć II edycji kursu w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E".

Harmonogram zajęć II edycji kursu w zakresie kierowców operatorów wózków jezdniowych.

W dniu 15.06.2012 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas trzecich ZSZ wręczone zostaną świadectwa ukończenia kursów kwalifikacyjnych (kurs SEP, kurs kierowców wózków jezdniowych) organizowanych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”.

W dniu 14.06.2012 r. (czwartek) o godzinie 13.45 w gabinecie pielęgniarki szkolnej przeprowadzone zostaną badania dla uczniów ZSZ zakwalifikowanych do II edycji kursu kwalifikacyjnego kierowców wózków jezdniowych.
Obecność obowiązkowa.

Plan zajęć pozalekcyjnych - IV LO.pdf

Plan zajęć pozalekcyjnych - TE.pdf

Lista osób zakwalifikowanych na kurs w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II- kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP3 w Bełchatowie".

Harmonogram zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas IV TE biorących udział w projekcie „Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodowych – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”. Zajęcia odbywają się w sali nr 11.

Uczniowie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bełchatowie chcący wziąć udział w projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą przystąpić do drugiego naboru.

Informujemy, że zajęcia z zakresu eksploatacji urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych do 1 kV organizowane w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” w dniu 18.04.2012 r. zostały odwołane.

W dniu 14.02.2012 r. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła formularze zgłoszeniowe uczniów I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bełchatowie, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w następujących kursach kwalifikacyjnych organizowanych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”.

„Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodowych – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”.

„Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie".

12 września 2011 r. rozpoczną się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Dobry uczeń – pewniejsza przyszłość”. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Ludzki”.

Projekt „Dobry uczeń - pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy.

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępienie swojego wizerunku.

 

 

Kontakt

ul. Czapliniecka 96
97 - 400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska

 

Telefon: 446323156

email: sekretariat@zsp1belchatow.pl