Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1216568
  • Do końca roku: 98 dni
  • Do wakacji: 271 dni

Kalendarium

Niedziela, 2023-09-24

Imieniny: Dory, Gerarda

Terminy rekrutacji

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie rekrutacji

 

24.04. 2023 r.

 

23.05.2023 r.

 

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Złożenie wniosku o przyjęcie do określonego typu szkoły ponadpodstawowej.

 

24.04.2023 r.

31.05.2023 r.

Weryfikacja przez komisję weryfikacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

 

04.07.2023 r.

 

10.07.2023 r. do godz. 15:00

 

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

 

 

06.07.2023 r.

 

10.07.2023 r. do godz. 15:00

 

Uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje.

 

 

14.07.2023 r.

 

14.07.2023 r. do godz. 12:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

14.07.2023 r.

 

20.07.2023 r.

godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

 

21.07.2023 r.

 

21.07.2023 r. do godz. 12:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Kontakt

ul. Czapliniecka 96
97 - 400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska

 

Telefon: 446323156

email: sekretariat@zsp1belchatow.pl