Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1802230
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 115 dni

Kalendarium

Wtorek, 2024-02-27

Imieniny: Gagrieli, Liwii

Egzaminy zawodowe sesja lato 2024

7 luty 2024 r.  - ostateczny termin składania deklaracji na sesję LATO 2024 
(podstawa programowa 2017 i 2019 - kwalifikacje dwu i trzyliterowe).
Uczniowie składają deklaracje do wychowawcy klasy.
Absolwenci składają deklaracje do kierownika zajęć praktycznych (pokój 64, wraz z kopiami orzeczeń, opinii, świadectwa ukończenia szkoły oraz zobowiązani są mieć ze sobą dowód osobisty).

Zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji zimowej składają deklarację na kolejną sesję letnią do 4 kwietnia 2024 r.

 

Terminy ogłoszenia i przekazania wyników egzaminu zawodowego:

a) dla sesji zimowej 27 marca 2024 r.

b) dla sesji letniej 30 sierpnia 2024 r.

 

Terminy przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych:

a) dla sesji zimowej do 8 kwietnia 2024 r.

b) dla sesji letniej do 9 września 2024 r.

 

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy kończą szkołę 26 kwietnia 2024 r. - 24 maja 2024 r.

 

Uwaga!

1.      Złożenie deklaracji w określonym terminie i przystąpienie do egzaminu zawodowego w danej sesji egzaminacyjnej jest obowiązkiem ucznia. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje nie promowaniem do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniem szkoły.

2.      Zdający, ubiegający się o dostosowanie formy lub warunków egzaminu składa deklarację wraz z kserokopią opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej/zaświadczenia lekarza specjalisty.

3.      Zdający, którzy z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym, mogą przystąpić do niego w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub jego rodziców złożony do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin. Wniosek z dokumentacją zostaje natychmiast przekazany do OKE i rozpatrzony w terminie 2 dni.

Kontakt

ul. Czapliniecka 96
97 - 400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska

 

Telefon: 446323156

email: sekretariat@zsp1belchatow.pl