Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2173563
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień

Kalendarium

Czwartek, 2024-06-20

Imieniny: Bogny, Rafaeli

Testy sprawnościowe i rozmowa z psychologiem dla kandydatów do klasy I OPW

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego

 

Informujemy, że kandydaci do klasy I OPW zobowiązani są do przystąpienia do testów sprawnościowych
i rozmowy z psychologiem.

Odbędą się one w następujących terminach:

  • 11 czerwca o godzinie 9:00 testy sprawnościowe w sali gimnastycznej, a następnie rozmowy z psychologiem w sali nr 11,
  • 05 lipca o godzinie 9:00 drugi termin testów sprawnościowych dla uczniów nieobecnych w pierwszym terminie, który odbędzie się w sali gimnastycznej, a następnie rozmowy z psychologiem w sali nr 11,
  • 25 lipca o godzinie 9:00 termin uzupełniający testów sprawnościowych  w sali gimnastycznej, a następnie rozmowy z psychologiem w sali nr 11,


UWAGA! NA TEST SPRAWNOŚCIOWY NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  • zgodę rodzica na udział w testach sprawnościowych

(w załączniku poniżej).

  • dokument potwierdzający tożsamość
    (legitymacja, dowód osobisty, paszport itd.)

 

Wszystkich ósmoklasistów zapraszamy w wyżej wymienionych terminach:

PROSIMY O ZABRANIE STROJU SPORTOWEGO I ZMIENNEGO OBUWIA.

 

Zapisy na testy sprawnościowe do 10 czerwca 2024 r. w sekretariacie szkoły (telefon 446323156).

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO
do klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego

 

1. Wytrzymałość – Próba wydolnościowa – Beep test

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego uczeń musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli uczeń dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału. Koniec testu następuje w momencie, gdy uczeń nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer 20-metrowego odcinka.

Normy:

Dziewczęta

Chłopcy

wynik

punkty

wynik

punkty

91

45

137

45

86

40

131

40

80

35

124

35

73

30

116

30

65

25

107

25

56

20

97

20

46

15

86

15

35

10

74

10

Za każde 5 odcinków powyżej 91 - 1 pkt

Za każde 6 odcinków powyżej 137 - 1 pkt

 

2. Próba siły mięśni brzucha-skłony w przód z leżenia tyłem(brzuszki)

Wykonanie -badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami, zahaczonymi o pierwszy szczebel drabinki, kolana ma ugięte pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji i wyjściowej,

ćwiczenie trwa 30 sekund.

Pomiar - notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;

Normy :

Punkty

Dziewczęta

Chłopcy

10

Do 5

Do 14

15

6 - 9

15-17

20

10 - 16

18- 22

25

17- 21

23 - 28

30

22- 27

29 - 32

35

Od 28

Od 33

 

3. Rzut piłką lekarska w przód – 2 kg

Uczeń ustawia się przed linią, przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem.

Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, a przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby.

Punkty

Dziewczęta

Chłopcy

10

Do 5,10

Do 9,10

15

5,20 – 6,20

9,20 – 10,40

20

630 – 7,10

10,50 – 11,50

25

7,20 – 7,90

11,60 – 12,50

30

8,00– 8,60

12,60 – 13,40

35

8,70 – 9,20

13,50 – 14,20

 

Punkty uzyskane przez kandydata są wliczane do punktów rekrutacyjnych zgodnie z przelicznikiem

 

Punkty uzyskane z testu sprawnościowego

Ilość punktów uzyskanych do rekrutacji

Wartość minimalna 40pkt

40 pkt

41 – 45 pkt

42 pkt

46 – 50 pkt

44 pkt

51 – 55 pkt

46 pkt

56 – 60 pkt

48 pkt

61 – 65 pkt

50 pkt

66 – 70 pkt

52 pkt

71 – 75 pkt

54 pkt

76 – 80 pkt

56 pkt

81 – 85 pkt

58 pkt

86 – 90 pkt

60 pkt

91 – 95 pkt

62 pkt

96 – 100 pkt

64 pkt

101 – 110 pkt

66 pkt

111 – 120pkt

68 pkt

 

Informacje dodatkowe:

1. Kandydat nieobecny na teście sprawnościowym zobowiązany jest przedstawić usprawiedliwienie nieobecności i wziąć udział w teście, w ustalonym terminie przez komisję rekrutacyjną.

2. Kandydat, który w dniu odbywania testu posiada długotrwałe zwolnienie lekarskie z ćwiczeń fizycznych lub uległ kontuzji uniemożliwiającej odbycie testu oraz nie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym – będzie podlegał ocenie indywidualnej, w której kryteriami zaliczenia testu będą:

- ocena końcowa z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

- udokumentowane osiągnięcia sportowe,

- kandydat za zaliczenie testu sprawnościowego otrzymuje 1 pkt w systemie rekrutacyjnym – naborze,

 

 

Kontakt

ul. Czapliniecka 96
97 - 400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska

 

Telefon: 446323156

email: sekretariat@zsp1belchatow.pl